Hi,
Hur kan vi hjälpa?

Encyclopedia

Primär ciliär dyskinesi hos barn

Kort introduktion av primär ciliardykinesi hos barn Primär ciliar dyskinesi (PCD), även känd som ciliar immobilitet syn...

Lungödem hos barn

Kort introduktion av lungödem hos barn Lungödem är ett patologiskt tillstånd av ökad extravaskulär vätska i lungan, som...

Retroperitonealt hematom

Introduktion till retroperitonealt hematom Retroperitonealt hematom är en vanlig komplikation av buk- och ländskador, s...

Migrationsnodulär pannikulit

Införande av migrerande nodulär pannikulit Migrerande nodulär pannikulit är ett särskilt kliniskt syndrom, som kännetec...

Tyfus

Inledning till tyfus Tyfus är en akut infektionssjukdom som orsakas av Rickettsia. Epidemisk tyfus orsakas av Rickettsi...

astma

Introduktion till astma Bronkial astma (astma) är en kronisk luftvägsinflammation som involverar en mängd olika celler,...

Malign fibrös histiocytom i ben

Malign fibrös histiocytom i ben Malignant fibröst histiocytom (MFH) förekommer ofta i djupa mjukvävnader, men sällan i ...

Leverareurysm

Introduktion till leveranneysm Lever aneurysm är en sällsynt kärlsjukdom, som kan delas in i extrahepatiska eller intra...

kroniskt subduralt hematom

Introduktion till akut och subakut intracerebralt hematom Akuta och subakuta intracerebrala hematom är traumatiska intr...

Periosteal sinus i skallen

Introduktion till periostalal sinus i skallen Den periostala bihålan i skallen är en vaskulär grupp bestående av kärl u...

Materialet på denna webbplats är avsett att vara allmänt informativt bruk och är inte avsett att utgöra medicinsk rådgivning, sannolik diagnos eller rekommenderade behandlingar.